Thursday, November 1, 2012

Pavlova, Murtabak Lapis


Tempahan dari orang-orang Shah Alam.